Erilahendused

Olulise osa Merianto töödest moodustavad kõikvõimalikud erilahendused – tööd ja tooted, mis nõuavad soovitud tulemuse saavutamiseks tavapärasest enam tähelepanu, nuputamist ja konstruktoritööd. Enamasti on erilahenduste loomise põhjuseks soov erilise disaini järele või piirangud ruumis, milleks võivad olla nii ruumi nappus kui ka muud laadi äärmuslikud tingimused. Üha uute materjalidega töötamine nõuab meilt pidevat enesetäiendust, kuid samas on eritööd põnevaks väljakutseks ja huvipakkuvaks võimaluseks midagi uut luua. Tänapäevased materjalid, furnituurid ja mehhanismid annavad sisuliselt piiramatud võimalused erilahenduste loomiseks.