Skip to content

Alberga äripark, C-talo

Klient: NCC Suomi Oy
Disain: Vertti Kivi & Co
Büroohoone avalike ruumide mööblilahendused ja seinapaneelid.
Helsingi, 2014

Wall panels, painted steel
Wall panels, painted steel
Wall panels, painted steel