Skip to content

Merianto andmebaaside M-PRIS digitaliseerimine

Projekti tulemusena valmib Merianto infosüsteem M-PRIS, mis koos raamatupidamis- ja laotarkvara ning erinevate liidestatud äppidega (tööaja arvestus jms) ning andmebaasiga võimaldab saada ettevõtte tööprojektidest, müügi- ning tootmisprotsessist, laoarvestusest, tööajaarvestusest jne pideva 360 kraadise ülevaate.

Arenduseprotsessi käigus disainime andmete halduse sobivaks NO-CODE, LOW-CODE lahendustele. Protsesside kirjeldamisel lähtume seostatud andmeregistritest ja liidestame need olemasoleva raamatupidamis- ja laotarkvaraga ning muude eritarkvaradega. Kesksel kohal WISH TO-BE protsessides on Projektide Andmebaas, millega on seotud projekti dokumentatsioon, erinevad ajaplaanid, toodete retseptid jne. Andmed hoitakse andmebaasi failihoidlas ja keskne juurdepääs kõikidele andmetele toimub Projektide Andmebaasi kaudu. Investeeringu tulemusena rakendatud M-PRIS hoiab hinnanguliselt aastas kokku ca 1000 töötundi, mille arvelt on sama personaliga võimalik hallata suuremat hulka projekte.

Projekti raames on ette nähtud hankida täisautomaatne CNC töötlemiskeskus, mille kasutuselevõtuga suureneb oluliselt tootmisüksuse tööviljakus, paindlikus ja sõltumatus allhankijatest. See omakorda võimaldab oluliselt paremini kontrollida Merianto seeriatoodete omahinda. Columbus Eesti AS poolt koostatud analüüsi põhjal on CNC töötlemiskeskuse soetamisest tingitud majanduslik efekt 28 750,00 € aastas, millele lisandub seadme lõikeinstrumentide käsitsi vahetamisest vabanenud tööaeg ja sellega kaasnev majanduslik efekt.

Projekti toetussumma on 130 615 eurot ja seda rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.