Teenused

Merianto projektijuhtimisbüroo juhtimissüsteemile on alates 2010. aastast omistatud ISO 9001 sertifikaat.

 

Projektijuhtimine

Tõhus projektijuhtimine aitab saavutada soovitud tulemused selleks planeeritud aja jooksulIMG_7280 kokkulepitud eelarvet järgides. Professionaalne projektijuhtimine objektil tagab projekti ootuspärase edenemise ning konstruktiivsed ja vastastikku lugupidavad pikaajalised partnersuhted.

Projektijuhtimise ülesanne on panna toimima tellija unistus ja arhitekti visioon, käies süsteemikindlalt algusest lõpuni läbi kõik tegevused kuni objekti üleandmiseni tellijale, tagades objekti tähtaegse valmimise ning minimeerides lisakulude riski.

 

Projektijuhtimise põhietappidena käsitleme järgmist tegevuste ahelat:

1) töö iseloomu ja mahu täpsutamine, tööülesande püstitamine;

2) projekti eelarve ja tarnegraafiku koostamine, toodete koosluse täpsustamine (mööbel, valgustid, tehnika, viimistlusdetailid, materjalid jms);

3) mööbli ja sisustuslahenduste projekteerimine, kooskõlastamine tellijaga ja sisearhitektiga;

4) tootmisprotsessi korraldamine, suhtlemine tarnijatega;

5) logistika: sisustuskomponentide transpordi ja paigalduse graafikujärgne korraldamine;

6) objekti üleandmine tellijale; akteerimised, tootedokumentatsiooni, hooldus- ja kasutusjuhendite ning garantiide vormistamine.

 

Paigaldus ja transport

Asjatundlik paigaldus hoiab kokku tööaega objekti valmimisele eelneval tihedal 2 kiiver valge, tume tekst, frontviewtööperioodil. Merianto teeb kõiki paigaldustöid sisustusvaldkonnas, kasutades kogenud ja usaldusväärseid meistreid.

Selleks et paigaldustööd tõrgeteta kulgeks, transpordib Merianto sisustuselemendid objektile, korraldab nende jaotamise objetil vastavalt projektile ning monteerib elemendid neile ettenähtud kohtadesse. Loomulikult hoolitseme pakkematerjalide äraveo eest objektilt ning edasise keskkonnasõbraliku käitlemise eest. Kõigile meeldib, kui süsteemid töötavad laitmatult, seepärast käime kogu mööbli ja sisustuse hoolitseva meistrikäega üle ning timmime selle just ootustele vastavaks.

Paigaldame järgmisi elemente:

tüüpmööbel ja projektmööbel;

vaheseinad ja erinevad sisustuskomponendid, peeglid, turvarulood, aksessuaarid;

aknalauad, põrandaliistud, uksepiirdeliistud jm;

seinapaneelid, trepipiirded jms eritooted;

 

Viimistlus

Merianto viimistleb erinevate mööblikomponente ning puit-, vineer- ja MDF-detaile: peitsib, lakib, värvib. Teeme ka poleeritud kõrgläike viimistlust ning Mankiewich´i eriviimistlust.

 

Sisustuslahenduste komponentide projekteerimine

Täpsed tööjoonised on õnnestunud lõpptulemuse võtmetegur. Merianto teeb mitmetimõistmiste vältimiseks kõikidest valmistatavatest toodetest ja detalilidest tööjoonised, mille tellija enne tootmisprotsessi kinnitab. Merianto arhiveerib tööjoonised ning vajadusel saab klient ka aastaid hiljem sama toodet hõlpsasti juurde tellida.