Palvelut

Merianto pR 1

Merianton projektijohtamistoimiston johtamisjärjestelmälle on myönnetty ISO 9001 -laatusertifikaatti vuonna 2010.

Projektijohtaminen

Tehokas projektijohtaminen auttaa pääsemään toivottuihin tuloksiin suunnitellussa ajassa ja sovitun    kustannusarvion puitteissa. Kohteen ammattitaitoinen projektinjohto varmistaa töiden asianmukaisen edistymisen ja kehittää toimijoiden välille pitkäaikaista ja luotettavaa kumppanuutta. Projektijohtamisen tavoitteena on tilaajan unelman ja arkkitehdin vision toteuttaminen käymällä järjestelmällisesti lävitse kaikki toimintavaiheet alusta loppuun eli kohteen luovuttamiseen saakka. Tällä tavoin varmistetaan kohteen valmistuminen suunnitellussa määräajassa ja minimoidaan lisäkustannusten riskit.

 

 

Projektijohtamisen päävaiheet voidaan kuvata seuraavana toimintaketjuna:

1) työn luonteen ja laajuuden tarkempi selvittäminen, tehtävän määrittäminen;

2) projektin kustannusarvion ja toimitusaikataulujen suunnittelu, tarvittavien tuotekokonaisuuksien tarkempi määrittäminen (huonekalut, valaisimet, tekniikka, viimeistelytuotteet, materiaalit ym.);

3) huonekalu- ja sisustusratkaisujen suunnittelu, sopiminen tilaajan ja sisustusarkkitehdin kanssa;

4) tuotantoprosessin järjestäminen, yhteydenpito tavarantoimittajiin;

5) logistiikka: sisustuskomponenttien kuljetuksen ja asennuksen järjestäminen sovitun aikataulun mukaisesti;

6) kohteen luovutus tilaajalle; asiakirjat, tuotedokumentaatio, huolto- ja käyttöohjeiden sekä takuutodistusten toimittaminen.

 

Asennus ja kuljetus  2 kiiver valge, tume tekst, frontview

Ammattitaitoinen asennus säästää kallista aikaa kohteen valmistumista edeltävässä kiireisessä vaiheessa. Merianto toteuttaa kaikki sisustusalan asennustyöt kokeneiden ja luotettavien mestarien johdolla.

Jotta asennustyöt sujuisivat häiriöittä, Merianto hoitaa sisustuselementtien kuljetukset kohteeseen, järjestää niiden jakamisen kohteessa suunnitelman mukaisesti ja asentaa elementit niille varattuihin paikkoihin. Luonnollisesti huolehdimme myös pakkausmateriaalien kuljettamisesta pois kohteesta ja niiden ympäristöystävällisestä jatkokäsittelystä. Kun järjestelmät toimivat moitteetta, kaikki ovat tyytyväisiä, ja siksi koko kalustus ja sisustus käydään mestarin toimesta lävitse ja viimeistellään juuri asiakkaan odotuksia vastaavaksi.

Asennamme seuraavat elementit:

tyyppi- ja projektihuonekalut;

väliseinät ja erilaiset sisustuskomponentit, peilit, turvasäleiköt, lisätarvikkeet;

ikkunalaudat, lattialistat, ovilistat ym;

seinäpaneelit, porraskaiteet ym. erikoistuotteet.

 

Pintakäsittely

Merianto viimeistelee pintakäsittelyllä erilaisia kalustuskomponentteja sekä puu-, vaneri- ja MDF-osia: petsaus, lakkaus, maalaus. Teemme myös korkeakiilto- ja Mankiewicz-erikoispintakäsittelyjä.

 

Sisustusratkaisun komponenttien suunnittelu

Tarkat työpiirustukset ovat avaintekijä tavoiteltaessa onnistunutta lopputulosta. Monitulkintaisuuden välttämiseksi Merianto tekee kaikista valmistettavista tuotteista ja osista työpiirustukset, jotka tilaaja vahvistaa ennen tuotantovaihetta. Merianto arkistoi työpiirustukset ja tarvittaessa asiakas voi tilata samaa tuotetta vaivattomasti lisää vaikka vuosien kuluttua.