Disainialane nõustamine EAS

 

Perioodil 15.02.2013 kuni 17.05.2013 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt „Disainialane nõustamineMerianto OÜ, toetussumma oli 4001,30 eurot. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.